ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «ПЕНТОТРЕН» У ПАЦІЄНТІВ З ОБЛІТЕРУВАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПЕРИФЕРИЧНИХ АРТЕРІЙ

Останніми роками спостерігається зростання кількості хворих з оклюзивними захворюваннями периферичних артерій (ОЗПА), особливо в країнах, які розвиваються.