Шрифт

Аа Аа Аа

Колір фону

А А

Версія сайту

Кольорова Чорно-біла

Біоеквівалентність лікарського засобу ПРЕВЕНТОР (розувастатин), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, референтному лікарському засобу Крестор (розувастатин)

10 September 2019

Мета. У порівняльному рандомізованому перехресному з чотирма періодами і двома послідовностями (за схемою TRTR/RTRT) клінічному дослідженні за участю здорових добровольців довести біоеквівалентність тестового лікарського засобу Превентор, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг розувастатину, виробництва ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Україна), референтному лікарському засобу Крестор, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг розувастатину, виробництва «АстраЗенека ЮК Лімітед» (Велика Британія).

Об’єкт і методи дослідження. Добровольці чоловічої та жіночої статі одноразово натще приймали тестовий та референтний лікарський засіб у дозі 20 мг розувастатину (80 мг розувастатину протягом усього дослідження). Зразки крові відбирали впродовж 72 год. Кількісне визначення розувастатину в плазмі крові добровольців проводили методом висо-коефективної рідинної хроматографії з тандемним мас-селективним детектуванням.

Результати. В аналіз фармакокінетичних показників включено дані 30 здорових добровольців. Середні значення Сmax для тестового лікарського засобу Превентор та референтного лікарського засобу Крестор становили 17,055±12,555 і 16,968±11,192 нг/мл, а середні значення AUC0–t — 128,745±67,100 і 130,877±68,342 нг*год/мл відповідно. Межі 90% довірчих інтервалів для відношення геометричних середніх значень Cmax (91,19–105,53%) та AUC0–t (93,67–104,79%) для лікарського засобу Превентор та Крестор відповідали попередньо встановленому критерію прийнятності (80,00–125,00%). Усього 6 побічних явищ виявили у 4 добровольців. Побічні явища мали маловірогідний чи сумнівний зв’язок із застосуванням досліджуваного лікарського засобу і розцінені як несерйозні.

Висновки. Доведено біоеквівалентність генеричного лікарського засобу Превентор, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг розувастатину, референтному лікарському засобу Крестор, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг розувастатину. Обидва лікарські засоби характеризувалися хорошою переносимістю при одноразовому (у рамках кожного періоду) пероральному застосуванні натще

Спонсор дослідження ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» висловлює подяку співробітникам ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ» (Україна) та біоаналітичній лабораторії ТОВ «КВІНТА-АНАЛІТИКА» (Чеська Республіка) за проведення дослідження та обробку його результатів.

Підготовлено за матеріалами, опублікованими в журналі «Український медичний часопис».

Кравчук Ж.М., Кузнецов І.Е., Кубеш В., Цапко Г.В., Сотниченко Н.М., Дорошенко А.М. Біоеквівалентність лікарського засобу Превентор (розувастатин), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, референтному лікарському засобу Крестор (розувастатин), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, за результатами рандомізованого перехресного клінічного дослідження у здорових добровольців. Укр. Мед. Часопис, 2019;(132):69-73.

Режим доступу: https://www.umj.com.ua/article/162051/bioekvivalentnist-likarskogo-zasobu-preventor-rozuvastatin-tabletki-vkriti-plivkovoyu-obolonkoyu-referentnomu-likarskomu-zasobu-krestor-rozuvastatin-tabletki-vkriti-plivkovoyu-obolonkoyu-za-rezultatam

Cпеціалізоване видання, призначене для медичних установ та лікарів.